Empowerment

 

La finalitat de l'EMPOWERMENT PERSONAL és facilitar que cada individu aconsegueixi el poder per fer el que s'hagi proposat, donat que realitzar, portar quelcom al món físic i tangible és un dels propòsits de l'existència. Per a això és necessari el poder per fer-ho, sense el qual no podrem assolir aquest objectiu.

"Sense la facultat de poder, no hi ha cap possibilitat de tenir res, no, ni el dret a tenir-ho"
G.I. Gurdjieff

Objectius i beneficis

La capacitat de realització és directament proporcional al poder que tenim per executar-la. Augmentar el poder personal té com a resultat llibertat per actuar, de manera respectuosa, responsable i autònoma, beneficiant-nos tant a nosaltres mateixos com al nostre entorn, sigui quin sigui aquest, generant benestar i aconseguint els objectius desitjats.

El màxim poder en l'àmbit de l'ésser humà s'aconsegueix quan les seves diferents energies, intencions i propòsits, anhels i accions, voluntat i sentiments estan alineats.

En l'àmbit social i empresarial passa exactament el mateix, la màxima eficiència, la major potència desenvolupada, succeeix quan l'aportació dels seus membres està equilibrada.

El camí cap a l'empowerment

La nostra potència interior, el nostre poder personal, és tan gran com la nostra debilitat més gran, augmentant-la i equilibrant-la, augmenta immediatament la nostra potència...

Al final, un carro estirat per cavalls va a la velocitat del més lent.

  • Valoració, diagnòstic i detecció dels desequilibris que provoquen la disminució del poder personal.

  • Desenvolupament personal i individual, responsable i conscient per connectar amb els potencials latents.

  • Reconeixement individual i desenvolupament dels potencials fins convertir-los en poder real, llestos per a la seva aplicació en l'àmbit personal i col·lectiu.

  • Compromís per aplicar els potencials desenvolupats per part de l'individu i també del col·lectiu, desenvolupant noves actituds i creant nous hàbits.

El factor diferencial

"Els diners no poden comprar sentiments, un sentiment pot generar resultats."

L'empowerment personal és el resultat de diferents accions combinades que s'executen d'una manera concreta, construint sistemàticament les línies de poder, inicialment en l'individu, fins a extrapolar-les al conjunt, creant una retroalimentació positiva per produir una espiral ascendent.

En incrementar al màxim l'efectivitat de les persones mitjançant l'augment del seu poder personal també s'incrementa el seu benestar i la seva sensació d'autonomia, i per tant augmenta la seva implicació en el projecte del conjunt, perquè es genera en l'individu sentiments d'afinitat cap el grup.

L'Empowerment de la dona

itinerari per l'empowerment

El poder femení ha estat reprimit durant molt de temps, així i tot, el repte de la dona no ha disminuït, tot el contrari ...
Per això cal que la dona pugui tenir accés a tota la seva capacitat d'acció, per fer front, no només als reptes ineludibles i obligats que té, sinó que també pugui expressar del tot la seva feminitat.

El camí cap a l'assoliment i l'experiència plena passa pel poder personal (sense el qual no podem pretendre tenir res, ni tan sols reconeixement), aquest comporta fites ineludibles, com l'autoconeixement (no podem comptar ni confiar en el que no coneixem), saber on són les nostres particularitats diferencials (no és el mateix ser home o dona), trobar l'equilibri entre les nostres característiques, conèixer de primera mà el que hem de fer i tenir la capacitat per desenvolupar-lo ...